Vissa av våra produkter kan komma med garantier. Information om sådana garantier finns på Webbplatsen eller i dessa Allmänna Villkor. Orderbekräftelsen är garantibeviset. Våra garantier täcker endast ursprungliga tillverkningsfel och följaktligen inga fel som uppstår vid eller efter enskilda förändringar av produktens funktion och / eller utseende, såsom ombyggnad, uppgradering eller annan konfiguration av produkterna.

Du får inom 2 år (eller sådan längre period som föreskrivs enligt gällande obligatorisk lag) från och med det datum du mottog varorna lämna in reklamationer avseende produkter som är defekta enligt gällande lagstiftning om konsumentskydd. Du måste då skicka en reklamation med ditt namn, adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av de produkter som reklamationen gäller, till exempel genom att använda webbformuläret på Webbplatsen. Du måste även anmäla reklamationen så snart som möjligt efter upptäckten av felet. Eventuell anmälan om reklamation som gjorts inom två månader från upptäckten av felet anses alltid vara inlämnad i god tid.

Vi kommer att återbetala dig för defekta produkter i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning och bära kostnaden för returleverans av produkterna till oss. Vi strävar efter att utföra sådan återbetalning inom 30 dagar från mottagandet av en reklamation och ett konstaterande att återbetalning ska ske, men detta kan ta längre tid beroende på produktens art. Vi strävar även efter att följa eventuella riktlinjer angående defekta produkter som tillhandahålls av relevanta nationella konsumentskyddsmyndigheter. Återbetalningen betalas med samma betalningsmetod som användes vid betalning av beställningen av de produkter som omfattas av reklamationen, om inte annat avtalats.

Läs mer om frakt och leverans här.